Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0440(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0339/2015

Debatter :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0467

Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg

20. Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (samtycke) *** - Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (resolution) - Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (protokoll för att beakta Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) *** (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan [2015/2096(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete och Barbara Lochbihler redogjorde för rekommendationerna och betänkandet.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Amjad Bashir för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth och Olga Sehnalová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Marek Jurek och Notis Marias.

Talare: Andrus Ansip, Sandra Kalniete och Barbara Lochbihler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5, punkt 9.6 och punkt 9.7 i protokollet av den 17.12.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy