Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

21. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας ECR, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή ITRE: Zdzisław Krasnodębski

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Czesław Hoc

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας: Sławomir Kłosowski

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Sławomir Kłosowski

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου