Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά - Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
P8_PV(2015)12-16(RCV)

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 2522kWORD 147k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου