Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Проверка на пълномощията
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Трансфер на бюджетни кредити
 6.Внесени документи
 7.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17-18 декември 2015 г. (разискване)
 8.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 9.Промяна на дневния ред
 10.Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (внесени предложения за резолюция)
 11.Време за гласуване
  
11.1.Удължаване на мандата на председателя на Европейския банков орган (ЕБО) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.2.Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.3.Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.4.Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол * (гласуване)
  
11.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Ирландия – EGF/2015/006 IE/PWA International) (гласуване)
  
11.6.Възражение по член 106: списък на инвазивните чужди видове (гласуване)
  
11.7.Възражение по член 106: разрешение за генетично модифицирана царевица NK603xT25 (гласуване)
  
11.8.Внасяне на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза (гласуване)
  
11.9.Отношенията между ЕС и Китай (гласуване)
  
11.10.Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ (гласуване)
  
11.11.Развитие на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали (гласуване)
  
11.12.Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (разискване)
 16.Задържане и използване на насилие спрямо лицата, търсещи убежище (разискване)
 17.Създаване на анкетна комисия
 18.20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение (разискване)
 19.Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (разискване)
 20.Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна *** - Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (резолюция) - Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към ЕС *** (разискване)
 21.Състав на комисиите и делегациите
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Удължаване на мандата на председателя на Европейския банков орган (ЕБО)
 Приложение 2 - Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)
 Приложение 3 - Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)
Протокол (237 kb) Присъствен списък (65 kb)    Резултати от поименно гласуване (2908 kb) Приложение 1 (7 kb) Приложение 2 (7 kb) Приложение 3 (7 kb) 
 
Протокол (268 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (59 kb) Резултати от поименно гласуване (147 kb)    
 
Протокол (346 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (836 kb) Резултати от поименно гласуване (2528 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност