Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 16. prosince 2015 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Ověření pověřovacích listin
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Převody prostředků
 6.Předložení dokumentů
 7.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. prosince 2015 (rozprava)
 8.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 9.Změna pořadu jednání
 10.Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (předložené návrhy usnesení)
 11.Hlasování
  11.1.Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.2.Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.3.Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.4.Operativní a strategická spolupráce mezi Bosnou a Hercegovinou a Europolem * (hlasování)
  11.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Irska – EGF/2015/006 - IE/PWA International (hlasování)
  11.6.Seznam invazivních nepůvodních druhů (hlasování)
  11.7.Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603xT25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)
  11.8.Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob (hlasování)
  11.9.Vztahy EU-Čína (hlasování)
  11.10.Příprava na Světový humanitární summit: výzvy a příležitosti pro humanitární pomoc (hlasování)
  11.11.Rozvoj udržitelného evropského průmyslu základních kovů (hlasování)
  11.12.Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU v této oblasti (rozprava)
 16.Zadržování žadatelů o azyl a používání síly vůči nim (rozprava)
 17.Zřízení vyšetřovacího výboru
 18.20. výročí Daytonské mírové dohody (rozprava)
 19.Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (rozprava)
 20.Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (souhlas) *** – Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (usnesení) – Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (protokol s ohledem na přistoupení Chorvatska) *** (rozprava)
 21.Členství ve výborech a delegacích
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
 Příloha 2 – Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
 Příloha 3 – Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Zápis (209 kb) Prezenční listina (65 kb)    Jmenovitá hlasování (2908 kb) Příloha 1 (7 kb) Příloha 2 (7 kb) Příloha 3 (7 kb) 
 
Zápis (258 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (49 kb) Jmenovitá hlasování (143 kb)    
 
Zápis (315 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (775 kb) Jmenovitá hlasování (2444 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí