Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 16. december 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Valgs prøvelse
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Bevillingsoverførsler
 6.Modtagne dokumenter
 7.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17.-18. december 2015 (forhandling)
 8.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 9.Ændring af dagsordenen
 10.Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (indgivne beslutningsforslag)
 11.Afstemningstid
  
11.1.Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.2.Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.3.Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.4.Operationelt og strategisk samarbejde mellem Bosnien-Hercegovina og Europol * (afstemning)
  
11.5.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning fra Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International (afstemning)
  
11.6.Indsigelse i henhold til artikel 106: Liste over invasive ikkehjemmehørende arter (afstemning)
  
11.7.Indsigelse i henhold til artikel 106: godkendelse af genetisk modificeret majs NK603xT25 (afstemning)
  
11.8.Større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik (afstemning)
  
11.9.Forbindelserne mellem EU og Kina (afstemning)
  
11.10.Forberedelse til det humanitære verdenstopmøde: udfordringer og muligheder for humanitær bistand (afstemning)
  
11.11.Udvikling af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller (afstemning)
  
11.12.Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og EU's politik på området (forhandling)
 16.Frihedsberøvelse af og brug af magt mod asylansøgere (forhandling)
 17.Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg
 18.20-året for Dayton-fredsaftalen (forhandling)
 19.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (forhandling)
 20.Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (godkendelse) *** - Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (beslutning) - Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (protokol for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse) *** (forhandling)
 21.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
 Bilag 2 - Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
 Bilag 3 - Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
Protokol (203 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2908 kb) Bilag 1 (7 kb) Bilag 2 (7 kb) Bilag 3 (7 kb) 
 
Protokol (227 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (49 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (131 kb)    
 
Protokol (316 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (655 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2439 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik