Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 16. december 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Valgs prøvelse
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Bevillingsoverførsler
 6.Modtagne dokumenter
 7.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17.-18. december 2015 (forhandling)
 8.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 9.Ændring af dagsordenen
 10.Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (indgivne beslutningsforslag)
 11.Afstemningstid
  11.1.Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.2.Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.3.Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.4.Operationelt og strategisk samarbejde mellem Bosnien-Hercegovina og Europol * (afstemning)
  11.5.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning fra Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International (afstemning)
  11.6.Indsigelse i henhold til artikel 106: Liste over invasive ikkehjemmehørende arter (afstemning)
  11.7.Indsigelse i henhold til artikel 106: godkendelse af genetisk modificeret majs NK603xT25 (afstemning)
  11.8.Større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik (afstemning)
  11.9.Forbindelserne mellem EU og Kina (afstemning)
  11.10.Forberedelse til det humanitære verdenstopmøde: udfordringer og muligheder for humanitær bistand (afstemning)
  11.11.Udvikling af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller (afstemning)
  11.12.Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og EU's politik på området (forhandling)
 16.Frihedsberøvelse af og brug af magt mod asylansøgere (forhandling)
 17.Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg
 18.20-året for Dayton-fredsaftalen (forhandling)
 19.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (forhandling)
 20.Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (godkendelse) *** - Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (beslutning) - Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (protokol for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse) *** (forhandling)
 21.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
 Bilag 2 - Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
 Bilag 3 - Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
Protokol (203 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)    Afstemning ved navneopråb (2908 kb) Bilag 1 (7 kb) Bilag 2 (7 kb) Bilag 3 (7 kb) 
 
Protokol (227 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (49 kb) Afstemning ved navneopråb (131 kb)    
 
Protokol (316 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (655 kb) Afstemning ved navneopråb (2439 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik