Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 16. joulukuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Valtakirjojen tarkastus
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Määrärahojen siirrot
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Eurooppa-neuvoston 17.–18. joulukuuta pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 8.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 9.Esityslistan muuttaminen
 10.Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 11.Äänestykset
  
11.1.Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
11.2.Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
11.3.Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
11.4.Bosnia ja Hertsegovinan sekä Europolin välinen operatiivinen ja strateginen yhteistyö * (äänestys)
  
11.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Irlannin hakemus – EGF/2015/006 IE/PWA International (äänestys)
  
11.6.Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: Haitallisten vieraslajien luettelo (äänestys)
  
11.7.Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: muuntogeenisen NK603xT25-maissin hyväksyminen (äänestys)
  
11.8.Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin (äänestys)
  
11.9.EU:n ja Kiinan suhteet (äänestys)
  
11.10.Valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen: humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet (äänestys)
  
11.11.Kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen (äänestys)
  
11.12.Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (keskustelu)
 16.Turvapaikanhakijoiden säilöönotto ja heihin kohdistuva voimankäyttö (keskustelu)
 17.Tutkintavaliokunnan asettaminen
 18.Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä (keskustelu)
 19.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu)
 20.EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (hyväksyntä) *** - EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (pöytäkirja Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (keskustelu)
 21.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen
 Liite 2 - Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen
 Liite 3 - Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen
Pöytäkirja (212 kb) Läsnäololista (65 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (2908 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (7 kb) Liite 3 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (232 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (51 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (156 kb)    
 
Pöytäkirja (310 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (763 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2453 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö