Iepriekšējais 
 Nākošais 
RCVVOTESPVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 16. decembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Pilnvaru pārbaude
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 5.Apropriāciju pārvietojumi
 6.Dokumentu iesniegšana
 7.Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 17. un 18. decembrī (debates)
 8.Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)
 9.Izmaiņas darba kārtībā
 10.Stāvoklis Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 11.Balsošanas laiks
  
11.1.Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
11.2.Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
11.3.Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
11.4.Bosnijas un Hercegovinas un Eiropola operatīvā un stratēģiskā sadarbība * (balsošana)
  
11.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Īrijas pieteikums EGF/2015/006 IE/PWA International (balsošana)
  
11.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — invazīvo svešzemju sugu saraksts (balsošana)
  
11.7.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētas kukurūzas NK603xT25 atļaušana (balsošana)
  
11.8.Uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšana Savienībā (balsošana)
  
11.9.ES un Ķīnas attiecības (balsošana)
  
11.10.Gatavošanās pasaules humānās palīdzības samitam — risināmie jautājumi un iespējas sniegt humāno palīdzību (balsošana)
  
11.11.Ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā (balsošana)
  
11.12.Stāvoklis Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (debates)
 16.Patvēruma meklētāju aizturēšana un spēka lietošana pret viņiem (debates)
 17.Izmeklēšanas komitejas izveide
 18.Deitonas miera līguma 20. gadadiena (debates)
 19.Ieroču eksports — Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (debates)
 20.ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (piekrišana) *** - ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (rezolūcija) - ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos) *** (debates)
 21.Komiteju un delegāciju sastāvs
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana
 2. pielikums. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana
 3. pielikums. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana
Protokols (212 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (2908 kb) 1 Pielikums (7 kb) 2 Pielikums (7 kb) 3 Pielikums (7 kb) 
 
Protokols (261 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsojumu rezultāti (50 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (145 kb)    
 
Protokols (316 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsojumu rezultāti (810 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (2530 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika