Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 16 ta' Diċembru 2015 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Verifika tal-kredenzjali
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 6.Dokumenti mressqa
 7.Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Diċembru (dibattitu)
 8.Għoti tal-Premju Sakharov (seduta solenni)
 9.Modifika tal-aġenda
 10.Is-sitwazzjoni fl-Ungerija: segwitu għar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Ġunju 2015 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  11.1.Proroga tal-mandat tal-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.2.Proroga tal-mandat tal-President tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.3.Proroga tal-mandat tal-President tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.4.Kooperazzjoni operattiva u strateġika bejn il-Bożnija-Ħerzegovina u l-Europol * (votazzjoni)
  11.5.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni mill-Irlanda - EGF/2015/006 IE/PWA International (votazzjoni)
  11.6.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Lista ta' speċijiet aljeni invażivi (votazzjoni)
  11.7.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: awtorizzazzjoni tal-qamħirrum ġenetikament modifikat NK603xT25 (votazzjoni)
  11.8.Indaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-taxxa fuq il-kumpaniji (votazzjoni)
  11.9.Relazzjonijiet UE-Ċina (votazzjoni)
  11.10.Tħejjija għas-Summit Umanitarju Dinji: Sfidi u opportunitajiet għall-assistenza umanitarja (votazzjoni)
  11.11.L-iżvilupp ta' industrija Ewropea sostenibbli tal-metalli komuni (votazzjoni)
  11.12.Is-sitwazzjoni fl-Ungerija: segwitu għar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Ġunju 2015 (votazzjoni)
 12.Spjegazzjonijiet tal-vot
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 15.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2014 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (dibattitu)
 16.Id-detenzjoni u l-użu tal-forza kontra dawk li jfittxu l-asil (dibattitu)
 17.Twaqqif ta' kumitat ta' inkjesta
 18.L-20 anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi ta' Dayton (dibattitu)
 19.Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (dibattitu)
 20.Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-UE u l-Vjetnam (approvazzjoni) *** - Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-UE u l-Vjetnam (riżoluzzjoni) - Ftehim Qafas dwar is-Sħubija u l-Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-UE u l-Vjetnam (protokoll biex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja) *** (dibattitu)
 21.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
 Anness 1 - Proroga tal-mandat tal-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
 Anness 2 - Proroga tal-mandat tal-President tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
 Anness 3 - Proroga tal-mandat tal-President tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
Minuti (212 kb)  Lista tal-Membri preżenti (65 kb)  L-Anness 1 (7 kb)  L-Anness 2 (7 kb)  L-Anness 3 (7 kb)
 
Minuti (265 kb)  Lista tal-Membri preżenti (37 kb)  Riżultati tal-votazzjonijiet (48 kb)  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (144 kb)
 
Minuti (323 kb)  Lista tal-Membri preżenti (65 kb)  Riżultati tal-votazzjonijiet (860 kb)  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (2448 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza