Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 16 december 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderzoek geloofsbrieven
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Kredietoverschrijvingen
 6.Ingekomen stukken
 7.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 17 en 18 december 2015 (debat)
 8.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 9.Wijziging van de agenda
 10.De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (ingediende ontwerpresoluties)
 11.Stemmingen
  11.1.Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA) * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.2.Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.3.Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.4.Operationele en strategische samenwerking tussen Bosnië en Herzegovina en Europol * (stemming)
  11.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Ierland - EGF/2015/006 IE/PWA International (stemming)
  11.6.Bezwaar op grond van artikel 106: Lijst van invasieve uitheemse soorten (stemming)
  11.7.Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde mais NK603xT25 (stemming)
  11.8.Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid (stemming)
  11.9.Betrekkingen EU-China (stemming)
  11.10.Voorbereiding van de humanitaire wereldtop: uitdagingen en kansen voor humanitaire hulp (stemming)
  11.11.Ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie (stemming)
  11.12.De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (debat)
 16.Detentie van en gebruik van geweld tegen asielzoekers (debat)
 17.Instelling van een enquêtecommissie
 18.20e verjaardag van het vredesakkoord van Dayton (debat)
 19.Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (debat)
 20.Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (goedkeuring) *** - Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (resolutie) - Kaderovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake een breed partnerschap en samenwerking (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) *** (debat)
 21.Samenstelling commissies en delegaties
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA)
 Bijlage 2 - Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)
 Bijlage 3 - Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Notulen (210 kb)  Presentielijst (65 kb)  Bijlage 1 (7 kb)  Bijlage 2 (7 kb)  Bijlage 3 (7 kb)
 
Notulen (232 kb)  Presentielijst (37 kb)  Uitslag van de stemming (53 kb)  Hoofdelijke stemming (141 kb)
 
Notulen (319 kb)  Presentielijst (64 kb)  Uitslag van de stemming (690 kb)  Hoofdelijke stemming (2443 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid