Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 16 grudnia 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Weryfikacja mandatów
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Przesunięcie środków
 6.Składanie dokumentów
 7.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 grudnia 2015 r. (debata)
 8.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 9.Zmiana porządku obrad
 10.Sytuacja na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (złożone projekty rezolucji)
 11.Głosowanie
  
11.1.Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.2.Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.3.Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.4.Operacyjno-strategiczna współpraca między Bośnią i Hercegowiną a Europolem * (głosowanie)
  
11.5.Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Irlandii – EGF/2015/006 IE/PWA International) (głosowanie)
  
11.6.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: wykaz inwazyjnych gatunków obcych (głosowanie)
  
11.7.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę NK603xT25 (głosowanie)
  
11.8.Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii (głosowanie)
  
11.9.Stosunki UE–Chiny (głosowanie)
  
11.10.Przygotowania do Światowego Szczytu Humanitarnego: wyzwania i szanse w zakresie pomocy humanitarnej (głosowanie)
  
11.11.Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych (głosowanie)
  
11.12.Sytuacja na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityka UE w tym zakresie (debata)
 16.Przetrzymywanie osób ubiegających się o azyl i używanie wobec nich siły (debata)
 17.Powołanie komisji śledczej
 18.20. rocznica porozumienia pokojowego z Dayton (debata)
 19.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (debata)
 20.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (zgoda) *** - Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (rezolucja) - Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Chorwacji do UE) *** (debata)
 21.Skład komisji i delegacji
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)
 Załącznik 2 - Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
 Załącznik 3 - Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Protokół (207 kb) Lista obecności (65 kb)    Głosowanie imienne (2908 kb) Załącznik 1 (7 kb) Załącznik 2 (7 kb) Załącznik 3 (7 kb) 
 
Protokół (265 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (53 kb) Głosowanie imienne (143 kb)    
 
Protokół (321 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (840 kb) Głosowanie imienne (2443 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności