Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 16 decembrie 2015 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Verificarea prerogativelor
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Transferuri de credite
 6.Depunere de documente
 7.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 decembrie 2015 (dezbatere)
 8.Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)
 9.Modificarea ordinii de zi
 10.Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (propuneri de rezoluție depuse)
 11.Votare
  
11.1.Prelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene (ABE) * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.2.Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.3.Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.4.Cooperarea operațională și strategică dintre Bosnia și Herțegovina și Europol * (vot)
  
11.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/006 IE/PWA International (vot)
  
11.6.Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: lista speciilor alogene invazive (vot)
  
11.7.Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic NK603xT25 (vot)
  
11.8.Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a societăților (vot)
  
11.9.Relațiile dintre UE și China (vot)
  
11.10.Pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: provocări și oportunități în domeniul ajutorului umanitar (vot)
  
11.11.Dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază (vot)
  
11.12.Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (vot)
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 15.Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință (dezbatere)
 16.Detenția solicitanților de azil și folosirea forței împotriva acestora (dezbatere)
 17.Constituirea unei noi comisii de anchetă
 18.Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton (dezbatere)
 19.Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (dezbatere)
 20.Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (aprobare) *** - Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (rezoluție) - Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare UE-Vietnam (protocol pentru a se ține seama de aderarea Croației) *** (dezbatere)
 21.Componența comisiilor și delegațiilor
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Prelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene (ABE)
 Anexa 2 - Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
 Anexa 3 - Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Proces-verbal (216 kb) Listă de prezență (65 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (2908 kb) Anexa 1 (7 kb) Anexa 2 (7 kb) Anexa 3 (7 kb) 
 
Proces-verbal (270 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (47 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (140 kb)    
 
Proces-verbal (319 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (757 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (2510 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate