Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Presuny rozpočtových prostriedkov
 6.Predloženie dokumentov
 7.Príprava zasadnutia Európskej rady 17. – 18. decembra 2015 (rozprava)
 8.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 9.Zmena programu rokovania
 10.Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (predložené návrhy uznesení)
 11.Hlasovanie
  
11.1.Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.2.Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.3.Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.4.Operatívna a strategická spolupráca medzi Bosnou a Hercegovinou a Europolom * (hlasovanie)
  
11.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Írska – EGF/2015/006 IE/PWA International (hlasovanie)
  
11.6.Námietka podľa článku 106: zoznam inváznych nepôvodných druhov (hlasovanie)
  
11.7.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice NK603xT25 (hlasovanie)
  
11.8.Začleniť transparentnosť, koordinovanosť a konvergenciu do politík dane z príjmov právnických osôb (hlasovanie)
  
11.9.Vzťahy medzi EÚ a Čínou (hlasovanie)
  
11.10.Príprava na Svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti v oblasti humanitárnej pomoci (hlasovanie)
  
11.11.Rozvoj udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov (hlasovanie)
  
11.12.Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti (rozprava)
 16.Zadržiavanie žiadateľov o azyl a použitie sily proti nim (rozprava)
 17.Zriadenie vyšetrovacieho výboru
 18.20. výročie Daytonskej mierovej dohody (rozprava)
 19.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (rozprava)
 20.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej *** - Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) - Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky) *** (rozprava)
 21.Zloženie výborov a delegácií
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
 Príloha 2 - Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
 Príloha 3 - Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zápisnica (210 kb) Prezenčná listina (65 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (2908 kb) Príloha 1 (7 kb) Príloha 2 (7 kb) Príloha 3 (7 kb) 
 
Zápisnica (261 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (51 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (135 kb)    
 
Zápisnica (319 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (791 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2511 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia