Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 16. december 2015 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Prerazporeditev sredstev
 6.Predložitev dokumentov
 7.Priprava zasedanja Evropskega sveta (17. in 18. december) (razprava)
 8.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 9.Sprememba dnevnega reda
 10.Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (vloženi predlogi resolucij)
 11.Čas glasovanja
  
11.1.Podaljšanje mandata predsednika Evropskega bančnega organa (EBA) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.2.Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.3.Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.4.Operativno in strateško sodelovanje med Bosno in Hercegovino in Europolom * (glasovanje)
  
11.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga Irske – EGF/2015/006 IE/PWA International) (glasovanje)
  
11.6.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: seznam invazivnih tujerodnih vrst (glasovanje)
  
11.7.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze NK603xT25 (glasovanje)
  
11.8.Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od dohodkov pravnih oseb (glasovanje)
  
11.9.Odnosi med EU in Kitajsko (glasovanje)
  
11.10.Priprave na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč (glasovanje)
  
11.11.Razvoj trajnostne evropske industrije navadnih kovin (glasovanje)
  
11.12.Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika Evropske unije na tem področju (razprava)
 16.Pridržanje prosilcev za azil in uporaba sile nad njimi (razprava)
 17.Ustanovitev preiskovalnega odbora
 18.20. obletnica daytonskega mirovnega sporazuma (razprava)
 19.Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (razprava)
 20.Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (odobritev) *** - Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (resolucija) - Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) *** (razprava)
 21.Sestava odborov in delegacij
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Podaljšanje mandata predsednika Evropskega bančnega organa (EBA)
 Priloga 2 - Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
 Priloga 3 - Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
Zapisnik (209 kb) Seznam navzočih (65 kb)    Izid poimenskega glasovanja (2908 kb) Priloga 1 (7 kb) Priloga 2 (7 kb) Priloga 3 (7 kb) 
 
Zapisnik (259 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanj (46 kb) Izid poimenskega glasovanja (144 kb)    
 
Zapisnik (309 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (758 kb) Izid poimenskega glasovanja (2443 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov