Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Valprövning
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar
 6.Inkomna dokument
 7.Förberedelse av Europeiska rådets möte (17-18 december 2015) (debatt)
 8.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 9.Ändring av föredragningslistan
 10.Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (ingivna resolutionsförslag)
 11.Omröstning
  
11.1.Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.2.Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.3.Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.4.Operativt och strategiskt samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och Europol * (omröstning)
  
11.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International (omröstning)
  
11.6.Invändning enligt artikel 106: Förteckning över invasiva främmande arter (omröstning)
  
11.7.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genmodifierad majs NK603xT25 (omröstning)
  
11.8.Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen (omröstning)
  
11.9.Förbindelserna EU–Kina (omröstning)
  
11.10.Förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd (omröstning)
  
11.11.Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller (omröstning)
  
11.12.Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på området (debatt)
 16.Förvar av och användning av våld mot asylsökande (debatt)
 17.Tillsättning av en undersökningskommitté
 18.20-årsdagen för Daytonavtalet (debatt)
 19.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)
 20.Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (samtycke) *** - Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (resolution) - Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (protokoll för att beakta Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) *** (debatt)
 21.Utskottens och delegationernas sammansättning
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA)
 Bilaga 2 - Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
 Bilaga 3 - Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Protokoll (211 kb) Närvarolista (65 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (2908 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) Bilaga 3 (7 kb) 
 
Protokoll (228 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (53 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (148 kb)    
 
Protokoll (312 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (767 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2443 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy