Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Valprövning
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar
 6.Inkomna dokument
 7.Förberedelse av Europeiska rådets möte (17-18 december 2015) (debatt)
 8.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 9.Ändring av föredragningslistan
 10.Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (ingivna resolutionsförslag)
 11.Omröstning
  
11.1.Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.2.Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.3.Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.4.Operativt och strategiskt samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och Europol * (omröstning)
  
11.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International (omröstning)
  
11.6.Invändning enligt artikel 106: Förteckning över invasiva främmande arter (omröstning)
  
11.7.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genmodifierad majs NK603xT25 (omröstning)
  
11.8.Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen (omröstning)
  
11.9.Förbindelserna EU–Kina (omröstning)
  
11.10.Förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd (omröstning)
  
11.11.Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller (omröstning)
  
11.12.Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på området (debatt)
 16.Förvar av och användning av våld mot asylsökande (debatt)
 17.Tillsättning av en undersökningskommitté
 18.20-årsdagen för Daytonavtalet (debatt)
 19.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)
 20.Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (samtycke) *** - Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (resolution) - Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (protokoll för att beakta Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) *** (debatt)
 21.Utskottens och delegationernas sammansättning
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA)
 Bilaga 2 - Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
 Bilaga 3 - Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Protokoll (211 kb) Närvarolista (65 kb)    Omröstningar med namnupprop (2908 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) Bilaga 3 (7 kb) 
 
Protokoll (228 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (53 kb) Omröstningar med namnupprop (148 kb)    
 
Protokoll (312 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (767 kb) Omröstningar med namnupprop (2443 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy