Indeks 
Zapisnik
PDF 311kWORD 261k
Srijeda, 16. prosinca 2015. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Provjera valjanosti mandata
 3.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 4.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 5.Prijenos odobrenih sredstava
 6.Podnošenje dokumenata
 7.Priprema za sastanak Europskog vijeća 17. i 18. prosinca 2015. (rasprava)
 8.Dodjela nagrade „Saharov” (svečana sjednica)
 9.Izmjena dnevnog reda
 10.Stanje u Mađarskoj: daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. (podneseni prijedlozi rezolucija)
 11.Glasovanje
  
11.1.Produženje mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
11.2.Produženje mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
11.3.Produženje mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
11.4.Operativna i strateška suradnja između Bosne i Hercegovine i Europola * (glasovanje)
  
11.5.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev Irske - EGF/2015/006 IE/PWA International (glasovanje)
  
11.6.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: popis invazivnih stranih vrsta (glasovanje)
  
11.7.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: odobravanje genetski modificiranog kukuruza NK603xT25 (glasovanje)
  
11.8.Uvođenje transparentnosti, koordinacije i konvergencije politike poreza na dobit u Uniji (glasovanje)
  
11.9.Odnosi EU-a i Kine (glasovanje)
  
11.10.Pripreme za Svjetski humanitarni sastanak na vrhu: izazovi i mogućnosti za pružanje humanitarne pomoći (glasovanje)
  
11.11.Razvoj održive europske industrije osnovnih metala (glasovanje)
  
11.12.Stanje u Mađarskoj: daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. (glasovanje)
 12.Obrazloženja glasovanja
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 14.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 15.Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2014. i politici Europske unije u tom području (rasprava)
 16.Pritvaranje i uporaba sile protiv tražitelja azila (rasprava)
 17.Osnivanje istražnog odbora
 18.20. godišnjica Daytonskoga mirovnog sporazuma (rasprava)
 19.Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (rasprava)
 20.Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama (suglasnost) *** - Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama (rezolucija) - Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama (protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske) *** (rasprava)
 21.Sastav odbora i izaslanstava
 22.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 23.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Produženje mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)
 Prilog 2 - Produženje mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
 Prilog 3 - Produženje mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05 h.


2. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlament potvrđuje valjanost mandata Xabiera Benitoa Ziluaga s učinkom od 25. studenog 2015.


3. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - : 3 ožujak 2016)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI
mišljenje: IMCO

- Odluka Komisije o referentnom dokumentu o najboljoj praksi upravljanja okolišem, pokazateljima okolišne učinkovitosti za pojedinačne sektore i mjerilima izvrsnosti u sektoru turizma u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - : 5 ožujak 2016)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1332/2011 o zahtjevima uporabe zajedničkoga zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - : 11 ožujak 2016)
upućeno nadležnom odboru: : TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu naslova kategorije hrane 12.3. Ocat (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - : 12 veljača 2016)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa obrambenih proizvoda (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - : 11 ožujak 2016)
upućeno nadležnom odboru: : IMCO


4. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i PrilogaIII. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 2. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/63 o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ex ante doprinosima aranžmanima financiranja sanacije (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru:ECON

Nacrt delegiranog akta kojemu je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odobrenje i objavu prospekta i distribuciju oglasa te o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 C(2015)08379 - 2015/3001(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 30. studenog 2015.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 1 mjesec na zahtjev Vijeća.

Upućeno nadležnom odboru:ECON


5. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune prihvatio je prijenos odobrenih sredstava Europske službe za vanjsko djelovanje 2/2015.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune nije uložio prigovor na prijenos odobrenih sredstava Revizorskog suda N° V/AB-10/T/15.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune nije uložio prigovor na prijenos odobrenih sredstava Europskog nadzornika za zaštitu podataka N° 2/2015.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune nije uložio prigovor na prijenos odobrenih sredstava Europskog gospodarskog i socijalnog odbora INF 5/2015.

U skladu s člancima 25. i 27. Financijske uredbe Odbor za proračune prihvatio je prijenos odobrenih sredstava Suda 6, 7 i 8/2015.

U skladu s člankom 27. Financijske uredbe Odbor za proračune prihvatio je prijenos odobrenih sredstava Europskog parlamenta C6/2015 i C7/2015.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe Odbor za proračune prihvatio je prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 i DEC 45/2015.

U skladu s člankom 27. Financijske uredbe Odbor za proračune prihvatio je prijenos odobrenih sredstava Odbora regija DEC 1/2015.

U skladu s člankom 27. Financijske uredbe Vijeće je obavijestilo proračunsko tijelo o prihvaćanju prijenosa odobrenih sredstava Odbora regija DEC 1/2015.

U skladu s člankom 27. Financijske uredbe Vijeće je obavijestilo proračunsko tijelo o prihvaćanju prijenosa odobrenih sredstava DEC 35/2015 - dio III. - Komisija, DEC 37/2015 - dio III. – Komisija, DEC 36/2015 - dio III. – Komisija i DEC 39/2015 - dio III. – Komisija.

U skladu s člankom 27. Financijske uredbe Vijeće je obavijestilo proračunsko tijelo o prihvaćanju prijenosa odobrenih sredstava Suda N° 6/2015.

U okviru odredbi članka 203. stavaka 5. i 7. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je da se neće izjasniti o prijedlogu izgradnje objekta za izaslanstvo Europske unije u Somaliji.

U okviru odredbi članka 203. stavka 8. Financijske uredbeOdbor za proračune odlučio je odobriti kupnju objekta izaslanstva Europske unije u Tokiju.

U okviru odredbi članka 203. stavaka 5.) i .7. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je da se neće izjasniti o zakupu ureda za izaslanstvo Europske unije u Kini.


6. Podnošenje dokumenata

Vijeće i Komisija podnijeli su sljedeće dokumente:

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava DEC 42/2015. - dio III. - Komisija (N8-0116/2015 - C8-0378/2015 - 2015/2335(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava DEC 43/2015.- dio III. - Komisija (N8-0117/2015 - C8-0379/2015 - 2015/2336(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava DEC 44/2015.- dio III. - Komisija (N8-0118/2015 - C8-0380/2015 - 2015/2337(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava DEC 45/2015.- dio III. - Komisija (N8-0119/2015 - C8-0381/2015 - 2015/2338(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


7. Priprema za sastanak Europskog vijeća 17. i 18. prosinca 2015. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema za sastanak Europskog vijeća 17. i 18. prosinca 2015. (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Maria Grapini, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Georgi Pirinski, i Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Bernd Lucke radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Nigelu Farageu, koji je na pitanje odgovorio, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Philippe Lamberts, Angelika Niebler, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Olaf Stuger, Jill Evans, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, i David Borrelli.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorili su: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Tanja Fajon, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas i Ska Keller.


Predsjednik je poželio dobrodošlicu skupini hrvatskih vatrogasaca s Korčule i Pelješca.


Govorili su: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister i Sylvia-Yvonne Kaufmann.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis i Krisztina Morvai.

Govorili su: Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je nakratko prekinuta zbog dodjele nagrade Saharov)

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik


8. Dodjela nagrade „Saharov” (svečana sjednica)

Od 12:05 h do 12:40 h u Parlamentu je održana svečana sjednica povodom dodjele nagrade Saharov Raifu Badawiju, saudijskom blogeru, za njegovu borbu za slobodu mišljenja u Saudijskoj Arabiji, gdje se trenutno nalazi u zatvoru.

Predsjednik je od saudijskij vlasti zatražio pomilovanje i trenutno oslobođenje Raifa Badawija.

U odsutnosti dobitnika, nagradu je preuzela njegova supruga Ensaf Haidar.

Na njezin je zahtjev u Parlementu održana minuta šutnje u počast žrtvama terorističkih napada u Parizu 13. studenog 2015.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica


9. Izmjena dnevnog reda

Predsjednica je iznijela priopćenje da u skladu s člankom 152. stavkom 2. Poslovnika i nakon savjetovanja klubova zastupnika, predsjednik Europskog parlamenta predlaže izmjenu dnevnog reda za poslijepodne kako slijedi:

- Izvješće o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP [2015/2114(INI)] Izvjestiteljica: Bodil Valero (A8-0338/2015) (točka 32. dnevnog reda) bit će zapisana kao četvrta popodnevna točka nakon Deklaracije o 20. godišnjici Daytonskoga mirovnog sporazuma.

Parlament se suglasio s ovim prijedlogom.

Dnevni red je izmijenjen kako je navedeno.


10. Stanje u Mađarskoj: daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000140/2015) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Stanje u Mađarskoj: praćenje Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Rasprava je održana 2. prosinca 2015. (točka 17 zapisnika od 2.12.2015.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Milan Zver, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Mađarskoj (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015);

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili iJulie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Mađarskoj (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015);

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova i Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Mađarskoj: praćenje Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015);

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek i Monika Vana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Mađarskoj (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015);

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek i Zdzisław Krasnodębski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Mađarskoj (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas i Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Mađarskoj: praćenje Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Glasovanje: točka 11.12 zapisnika od 16.12.2015..


11. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


11.1. Produženje mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o produženju mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(Potrebna obična većina)
Tajno glasovanje (članak 182. stavak 1. Poslovnika)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 16.12.2015.).
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0450)


11.2. Produženje mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o produženju mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

(Potrebna obična većina)
Tajno glasovanje (članak 182. stavak 1. Poslovnika)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 2 zapisnika od 16.12.2015.).
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0451)


11.3. Produženje mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o produženju mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(Potrebna obična većina)
Tajno glasovanje (članak 182. stavak 1. Poslovnika)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 3 zapisnika od 16.12.2015.).
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0452)


11.4. Operativna i strateška suradnja između Bosne i Hercegovine i Europola * (glasovanje)

Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Europola [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Odobren (P8_TA(2015)0453)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0453)


11.5. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev Irske - EGF/2015/006 IE/PWA International (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/006 – IE/PWA International, koji je podnijela Irska) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0454)


11.6. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: popis invazivnih stranih vrsta (glasovanje)

Prijedlog rezolucije predan prema članku 106. stacima 2. i 3. Uredbe o nacrtu provedbene uredbe Komisije kojom se usvaja popis invazivnih stranih vrsta koje su od značaja za Uniju u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - Odbor ENVI - izvjestitelji: Pavel Poc i Renate Sommer

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0455)


11.7. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: odobravanje genetski modificiranog kukuruza NK603xT25 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-1365/2015 (2015/3006(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0456)


11.8. Uvođenje transparentnosti, koordinacije i konvergencije politike poreza na dobit u Uniji (glasovanje)

Izvješće s preporukama Komisiji o uvođenju transparentnosti, koordinacije i konvergencije politike poreza na dobit u Uniji [2015/2010(INL)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Anneliese Dodds i Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0457)


11.9. Odnosi EU-a i Kine (glasovanje)

Izvješće o odnosu EU-a i Kine [2015/2003(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Bas Belder (A8-0350/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0458)

Govorili su:

Reinhard Bütikofer podnio je usmeni amandman na stavak 42, koji je usvojen.


11.10. Pripreme za Svjetski humanitarni sastanak na vrhu: izazovi i mogućnosti za pružanje humanitarne pomoći (glasovanje)

Izvješće o pripremama za Svjetski humanitarni sastanak na vrhu: izazovi i mogućnosti za pružanje humanitarne pomoći [2015/2051(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0459)


11.11. Razvoj održive europske industrije osnovnih metala (glasovanje)

Izvješće o razvoju održive europske industrije osnovnih metala [2014/2211(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Rasprava je održana 24. studenog 2015 (točka 13 zapisnika od 24.11.2015.)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0460)

Govorili su:

Edouard Martin, prije glasovanja.


11.12. Stanje u Mađarskoj: daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000140/2015) koje je postavio Claude Moraes; u ime Odbora LIBE, Komisiji: Stanje u Mađarskoj: praćenje Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Rasprava je održana 2. prosinca 2015 (točka 17 zapisnika od 2.12.2015.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 16. prosinca 2015 (točka 10 zapisnika od 16.12.2015.).

Prijedlozi rezolucija B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 i B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-1349/2015

Odbijeno

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1351/2015

(koji zamjenjujeB8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 i B8-1361/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom i Tibor Szanyi, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez i Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez i Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek i Monika Vana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

—   Laura Ferrara i Ignazio Corrao.

Usvojen (P8_TA(2015)0461)

(Prijedlog rezolucije B8-1360/2015 se ne razmatra.)


12. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: odobravanje genetski modificiranog kukuruza NK603xT25 - (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins i Stanislav Polčák

Izvješće Anneliese Dodds i Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin i Stanislav Polčák

Izvješće Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor i Andrejs Mamikins

Izvješće Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly i Andrejs Mamikins

Izvješće Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling i Andrejs Mamikins

Stanje u Mađarskoj: daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil i Andrejs Mamikins.


13. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

°
° ° °

Costas Mavrides obavijestio je da nije želio sudjelovati u konačnom glasovanju o izvješću Lorenza Fontane - A8-0352/2015.


(Sjednica je prekinuta u 13:40 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

14. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


15. Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2014. i politici Europske unije u tom području (rasprava)

Izvješće o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2014. i politici Europske unije u tom području [2015/2229(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda predstavio je izvješće.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Govorili su: Doru-Claudian Frunzulică (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Andrzej Grzyb, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hans-Olaf Henkel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je odbila pitanje koje je bi podizanjem plave kartice postavio Bernd Lucke, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bernd Lucke, i Takis Hadjigeorgiou.

Predsjednik je zaželio dobrodošlicu kardinalu Gerhardu Ludwigu Mülleru, prefektu Kongregacije za nauk vjere, koji je zauzeo mjesto u počasnoj galeriji za posjetitelje.

Govorili su: Jordi Sebastià, James Carver, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon i Josef Weidenholzer.

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

Govorili su: Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan i Gilles Pargneaux.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin i Heidi Hautala.

Govorili su: Christos Stylianides i Cristian Dan Preda.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika od 17.12.2015..


16. Pritvaranje i uporaba sile protiv tražitelja azila (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Pritvaranje i uporaba sile protiv tražitelja azila (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Monika Hohlmeier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Timothy Kirkhope, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tim Aker, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Angel Dzhambazki, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Janice Atkinson, Diane James, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Vicky Maeijer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens i Nathalie Griesbeck.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Malin Björk, koja je odbila pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post i Nikolaos Chountis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić i Elly Schlein.

Govorili su: Christos Stylianides (povjerenik Komisije) i Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.


17. Osnivanje istražnog odbora

U skladu s člankom 198. Poslovnika, Konferencija predsjednika primila je zahtjev 283 zastupnika za osnivanje istražnog odbora o mjerenju emisija u automobilskom sektoru.

Tijekom popodnevnog zasjedanja, Konferencija predsjednika ustanovila je da je zahtjev valjan jer ga je podnijelo više od četvrtine zastupnika Parlamenta te je na plenarnoj sjednici odlučila predstaviti prijedlog odluke o osnivanju, ovlastima, brojčanom sastavu i trajanju mandata istražnog odbora.


Prijedlog odluke (B8-1424/2015) dostupan je na internetskoj stranici Europarl.

Parlament će se o tom prijedlogu izjasniti na početku sutrašnjeg glasovanja.

Rok za podnošenje amandmana na prijedlog Konferencije predsjednika o brojčanom sastavu istražnog odbora je srijeda 16. prosinca 2015. u 20:00 sati.

Glasovanje o imenovanju članova istražnog odbora održat će se 19. siječnja 2016.

°
° ° °

Govorio je Notis Marias o roku kojim raspolažu zastupnici u vezi s istražnim odborom.


18. 20. godišnjica Daytonskoga mirovnog sporazuma (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: 20. godišnjica Daytonskoga mirovnog sporazuma (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Inês Cristina Zuber, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georg Mayer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Elmar Brok, Afzal Khan, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir i Jasenko Selimovic.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Govorili su: Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, i Javi López.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir i Csaba Sógor.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Georg Mayer, u ime Kluba zastupnika ENF, o 20. godišnjici Daytonskog mirovnog sporazuma (2015/2979(RSP)) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba i Geoffrey Van Orden, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o 20. godišnjici Daytonskog mirovnog sporazuma 2015/2979(RSP) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic i Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o 20. godišnjici Daytonskog mirovnog sporazuma 2015/2979(RSP) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka i Sofia Sakorafa, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o 20. godišnjici Daytonskog mirovnog sporazuma 2015/2979(RSP) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc i Milan Zver, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o 20. godišnjici Daytonskog mirovnog sporazuma 2015/2979(RSP) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero i Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o 20. godišnjici Daytonskog mirovnog sporazuma 2015/2979(RSP) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o 20. godišnjici Daytonskog mirovnog sporazuma 2015/2979(RSP) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward i Boris Zala Flavio Zanonato, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o 20. godišnjici Daytonskog mirovnog sporazuma 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.10 zapisnika od 17.12.2015..


19. Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (rasprava)

Izvješće o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP [2015/2114(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Bodil Valero (A8-0338/2015)

Bodil Valero predstavio je izvješće.

Govorio je Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća).

Govorili su: Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mike Hookem, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Janusz Korwin-Mikke, nezavisni zastupnik, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Ivan Jakovčić, Miguel Urbán Crespo, Petr Mach, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Ramona Nicole Mănescu, Doru-Claudian Frunzulică, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Thomas Mann i Tomáš Zdechovský.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Caterina Chinnici, Notis Marias, Georgios Epitideios i Fabio Massimo Castaldo.

Govorio je Bodil Valero.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.11 zapisnika od 17.12.2015..


20. Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama (suglasnost) *** - Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama (rezolucija) - Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama (protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske) *** (rasprava)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnam, s druge strane [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane [2015/2096(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete i Barbara Lochbihler predstavile su preporuke i izvješće.

Govorio je Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije).

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Amjad Bashir, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth i Olga Sehnalová.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Marek Jurek i Notis Marias.

Govorili su: Andrus Ansip, Sandra Kalniete i Barbara Lochbihler.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.5, točka 9.6 i točka 9.7 zapisnika od 17.12.2015..


21. Sastav odbora i izaslanstava

Parlament na zahtjev kluba ECR odobrava sljedeća imenovanja:

Odbor ITRE: Zdzisław Krasnodębski

Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom: Czesław Hoc

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Moldove: Sławomir Kłosowski

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta: Sławomir Kłosowski


22. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 573.461/OJJE).


23. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:15 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu


Prilog 1 - Produženje mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Prilog 2 - Produženje mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Prilog 3 - Produženje mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sârbu, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Delli, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti