Index 
Jegyzőkönyv
PDF 320kWORD 263k
2015. december 16., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Mandátumvizsgálat
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 5.Előirányzatok átcsoportosítása
 6.Dokumentumok benyújtása
 7.Az Európai Tanács 2015. december 17–18-i ülésének előkészítése (vita)
 8.A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)
 9.A napirend módosítása
 10.A magyarországi helyzet: az Európai Parlament 2015. június 10-i állásfoglalásának nyomon követése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 11.Szavazások órája
  
11.1.Az Európai Bankhatóság (EBH) elnöke hivatali idejének meghosszabbítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
11.2.Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) elnöke hivatali idejének meghosszabbítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
11.3.Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) elnöke hivatali idejének meghosszabbítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
11.4.A Bosznia-Hercegovina és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködés * (szavazás)
  
11.5.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Írország kérelme – EGF/2015/006 IE/PWA International) (szavazás)
  
11.6.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzéke (szavazás)
  
11.7.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a genetikailag módosított NK603xT25t kukorica engedélyezése (szavazás)
  
11.8.A társasági adóra vonatkozó politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tétele, összehangolása és közelítése (szavazás)
  
11.9.Az EU-–Kína kapcsolatok (szavazás)
  
11.10.Felkészülés a humanitárius csúcstalálkozóra: a humanitárius segítségnyújtás előtt álló kihívások és lehetőségek (szavazás)
  
11.11.Az ipari fémek fenntartható európai iparának fejlesztése (szavazás)
  
11.12.A magyarországi helyzet: az Európai Parlament 2015. június 10-i állásfoglalásának nyomon követése (szavazás)
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 15.2014. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája (vita)
 16.A menedékkérők őrizetéről és a velük szembeni erőszak alkalmazásáról (vita)
 17.Vizsgálóbizottság felállítása
 18.A daytoni békemegállapodás 20. évfordulója (vita)
 19.Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (vita)
 20.Az EU-Vietnam átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (egyetértés) *** - Az EU-Vietnam átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (állásfoglalás) - Az EU-Vietnam átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (jegyzőkönyv a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából) *** (vita)
 21.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - Az Európai Bankhatóság (EBH) elnöke hivatali idejének meghosszabbítása
 2. melléklet - Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) elnöke hivatali idejének meghosszabbítása
 3. melléklet - Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) elnöke hivatali idejének meghoszabbítása


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.05-kor nyitják meg.


2. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2015. november 25-i hatállyal érvényesnek tekinti Xabier Benito Ziluaga mandátumát.


3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - határidő: 2016. március 3.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság határozata a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK rendelet értelmében az idegenforgalmi ágazatban alkalmazandó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatot, ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciaértékeket megállapító referenciadokumentumról (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - határidő: 2016. március 5.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a levegőben történő ütközések elhárítását szolgáló közös légtérhasználati követelmények és üzemeltetési eljárások meghatározásáról szóló 1332/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - határidő: 2016. március 11.)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a 12.3 élelmiszer-kategória (Ecet) elnevezése tekintetében történő módosításáról (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - határidő: 2016. február 12.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság irányelve a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - határidő: 2016. március 11.)
utalva illetékes: IMCO


4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének, valamint az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. december 2.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. december 14.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztató jóváhagyására és közzétételére, valamint a reklámok terjesztésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről és a 809/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. november 30.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 1 hónappal a Tanács kérésére.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


5. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Külügyi Szolgálat 2/2015. sz. előirányzat-átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Számvevőszék V/AB-10/T/15. sz. előirányzat-átcsoportosításával szemben.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az európai adatvédelmi biztos 2/2015. sz. előirányzat-átcsoportosításával szemben.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság INF 5/2015. sz. előirányzat-átcsoportosításával szemben.

A költségvetési rendelet 25. és 27. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a Bíróság 6, 7 és 8/2015. sz. előirányzat-átcsoportosításait

A költségvetési rendelet 27. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Parlament C6/2015 és C7/2015. sz. előirányzat-átcsoportosításait.

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 és DEC 45/2015. sz. előirányzat-átcsoportosításait.

A költségvetési rendelet 27. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a Régiók Bizottsága DEC 1/2015. sz. előirányzat-átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet 27. cikkének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a Régiók Bizottsága DEC 1/2015. sz. előirányzat-átcsoportosításának jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 27. cikkének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 35/2015 – III. szakasz - Bizottság, a DEC 37/2015 – III. szakasz – Bizottság, a DEC 36/2015 – III. szakasz – Bizottság és a DEC 39/2015 – III. szakasz – Bizottság előirányzat-átcsoportosítások jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 27. cikkének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a Bíróság 6/2015. sz. előirányzat-átcsoportosításának jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 203. cikke (5) és (7) bekezdése rendelkezéseinek keretében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem fogad el határozatot az Európai Unió szomáliai küldöttségének építendő épületről szóló javaslatról.

A költségvetési rendelet 203. cikke (8) bekezdése rendelkezéseinek keretében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Unió tokiói küldöttségének épületvásárlását.

A költségvetési rendelet 203. cikke (5) és (7) bekezdése rendelkezéseinek keretében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem fogad el határozatot az Európai Unió kínai küldöttségének irodabérléséről.


6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat a DEC 42/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0116/2015 - C8-0378/2015 - 2015/2335(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 43/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0117/2015 - C8-0379/2015 - 2015/2336(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 44/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0118/2015 - C8-0380/2015 - 2015/2337(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 45/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0119/2015 - C8-0381/2015 - 2015/2338(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


7. Az Európai Tanács 2015. december 17–18-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2015. december 17–18-i ülésének előkészítése (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgi Pirinski, és Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Bernd Lucke aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Nigel Farage, aki válaszol arra, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Philippe Lamberts, Angelika Niebler, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Olaf Stuger, Jill Evans, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, és David Borrelli.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Tanja Fajon, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas és Ska Keller.


Az elnök üdvözli a korčulai és pelješaci horvát tűzoltók csoportját.


Felszólal: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister és Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis és Krisztina Morvai.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.

(Az ülést a Szaharov-díj átadására várva néhány pillanatra felfüggesztik)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök


8. A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)

A Parlament 12.05 és 12.40 között ünnepi ülést tart, hogy átadja a Szaharov-díjat Raif Badavi, egy jelenleg országában bebörtönzött szaúdi blogger számára a Szaúd-Arábiában a gondolat szabadságáért folytatott harcáért.

Az elnök kegyelmet és Raif Badavi azonnali szabadon bocsátását kéri a szaúdi hatóságoktól.

A díjazott távollétében, felesége, Ensaf Hajdar vesz át helyette a díjat.

Kérésére a Parlament egy perces néma megemlékezést tart a 2015. november 13-i párizsi merényletek áldozatairól.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök


9. A napirend módosítása

Az elnök közli, hogy az eljárási szabályzat 152. cikkének (2) bekezdése alapján és a képviselőcsoportokkal való konzultációt követően, az Európai Parlament elnöke az alábbi javaslatot teszi a ma délutáni napirend módosítására:

- Jelentés a fegyverkivitelről: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása [2015/2114(INI)] Előadó: Bodil Valero (A8-0338/2015) (a napirend 32. pontja): legyen a mai délután negyedik napirendi pontja a daytoni békemegállapodás 20. évfordulójáról szóló nyilatkozatot követően.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

A napirendet ennek megfelelően módosítják.


10. A magyarországi helyzet: az Európai Parlament 2015. június 10-i állásfoglalásának nyomon követése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000140/2015) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A magyarországi helyzet: az Európai Parlament 2015. június 10-i állásfoglalásának nyomon követése (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

A vita időpontja: 2015. december 2. (2015.12.2-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi és Milan Zver, a PPE képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015);

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili és Julie Ward, az S&D képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015);

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova és Ivan Jakovčić, az ALDE képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről: a 2015. június 10-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követése (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015);

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek és Monika Vana, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015);

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek és Zdzisław Krasnodębski, az ECR képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas és Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről: az Európai Parlament 2015. június 10-i állásfoglalásának nyomon követése (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Szavazás: 2015.12.16-i jegyzőkönyv, 11.12. pont .


11. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


11.1. Az Európai Bankhatóság (EBH) elnöke hivatali idejének meghosszabbítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Bankhatóság (EBH) elnöke hivatali idejének meghosszabbításáról [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(Egyszerű többség)
Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 182. cikkének (1) bekezdése)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2015.12.16-i jegyzőkönyv, 1. melléklet ).
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATTERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0450)


11.2. Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) elnöke hivatali idejének meghosszabbítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) elnöke hivatali idejének meghosszabbításáról [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

(Egyszerű többség)
Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 182. cikkének (1) bekezdése)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2015.12.16-i jegyzőkönyv, 2. melléklet ).
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATTERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0451)


11.3. Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) elnöke hivatali idejének meghosszabbítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) elnöke hivatali idejének meghosszabbításáról [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(Egyszerű többség)
Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 182. cikkének (1) bekezdése)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2015.12.16-i jegyzőkönyv, 3. melléklet ).
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

HATÁROZATTERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0452)


11.4. A Bosznia-Hercegovina és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködés * (szavazás)

Jelentése a Bosznia-Hercegovina és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A TANÁCS HATÁROZATTERVEZETE

Jóváhagyva (P8_TA(2015)0453)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0453)


11.5. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Írország kérelme – EGF/2015/006 IE/PWA International) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Írország kérelme – EGF/2015/006 IE/PWA International) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0454)


11.6. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzéke (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően benyújtva az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékének az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő elfogadásáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet tervezetéről D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - ENVI bizottság - előadók: Pavel Poc és Renate Sommer

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0455)


11.7. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a genetikailag módosított NK603xT25t kukorica engedélyezése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1365/2015 (2015/3006(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0456)


11.8. A társasági adóra vonatkozó politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tétele, összehangolása és közelítése (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a társaságiadó-politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tételéről, összehangolásáról és közelítéséről [2015/2010(INL)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Anneliese Dodds és Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0457)


11.9. Az EU-–Kína kapcsolatok (szavazás)

Jelentés az EU és Kína közötti kapcsolatokról [2015/2003(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Bas Belder (A8-0350/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0458)

Felszólalások

Reinhard Bütikofer szóbeli módosító javaslatot nyújtott be a (42) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


11.10. Felkészülés a humanitárius csúcstalálkozóra: a humanitárius segítségnyújtás előtt álló kihívások és lehetőségek (szavazás)

Jelentés a humanitárius csúcstalálkozó előkészítéséről: a humanitárius segítségnyújtás kihívásai és lehetőségei [2015/2051(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0459)


11.11. Az ipari fémek fenntartható európai iparának fejlesztése (szavazás)

Jelentés az ipari fémek fenntartható európai iparának fejlesztéséről [2014/2211(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Edouard Martin (A8-0309/2015)

A vita időpontja: 2015. november 24. (2015.11.24-i jegyzőkönyv, 13. pont )

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0460)

Felszólalások

Edouard Martin (előadó), a szavazás előtt.


11.12. A magyarországi helyzet: az Európai Parlament 2015. június 10-i állásfoglalásának nyomon követése (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000140/2015) felteszi: Claude Moraes; a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A magyarországi helyzet: az Európai Parlament 2015. június 10-i állásfoglalásának nyomon követése (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

A vita időpontja: 2015. december 2. (2015.12.2-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2015. december 16. (2015.12.16-i jegyzőkönyv, 10. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 és B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-1349/2015

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-1351/2015

(amely a B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 és B8-1361/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom és Tibor Szanyi, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez és Pavel Telička, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez és Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek és Monika Vana, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

—   Laura Ferrara és Ignazio Corrao.

Elfogadva (P8_TA(2015)0461)

(A B8-1360/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


12. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a genetikailag módosítot NK603xT25t kukorica engedélyezése - (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins és Stanislav Polčák

Anneliese Dodds és Luděk Niedermayer -jelentés - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin és Stanislav Polčák

Bas Belder -jelentés - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor és Andrejs Mamikins

Enrique Guerrero Salom -jelentés - A8-0332/2015
Seán Kelly és Andrejs Mamikins

Edouard Martin -jelentés - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling és Andrejs Mamikins

A magyarországi helyzet: az Európai Parlament 2015. június 10-i állásfoglalásának nyomon követése - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil és Andrejs Mamikins.


13. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Costas Mavrides közli, hogy nem kívánt részt venni a Lorenzo Fontana -jelentés A8-0352/2015 végszavazásán.


(A 13.40-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

14. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


15. 2014. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája (vita)

Jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló 2014. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról [2015/2229(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

Felszólal: Doru-Claudian Frunzulică (a DEVE bizottság véleményének előadója), Andrzej Grzyb, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki nem hajlandó válaszolni az következő képviselő kékkártyás kérdésére: Bernd Lucke, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Udo Voigt, független, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Lucke, és Takis Hadjigeorgiou.

Az elnök üdvözli a hivatalos karzaton helyet foglaló Gerhard Ludwig Müller bíborost, a Hittani Kongregáció prefektusát.

Felszólal: Jordi Sebastià, James Carver, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon és Josef Weidenholzer.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan és Gilles Pargneaux.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin és Heidi Hautala.

Felszólal: Christos Stylianides és Cristian Dan Preda.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.12.17-i jegyzőkönyv, 9.9. pont .


16. A menedékkérők őrizetéről és a velük szembeni erőszak alkalmazásáról (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A menedékkérők őrizetéről és a velük szembeni erőszak alkalmazásáról (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tim Aker, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Angel Dzhambazki, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janice Atkinson, Diane James, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens és Nathalie Griesbeck.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Malin Björk, aki nem hajlandó válaszolni a következő képviselő kékkártyás kérdésére: Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post és Nikolaos Chountis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić és Elly Schlein.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja) és Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.


17. Vizsgálóbizottság felállítása

Az eljárási szabályzat 198. cikkének megfelelően az Elnökök Értekezletéhez eljuttattak egy, a gépjárműipar kibocsátásának mérésével foglalkozó vizsgálóbizottság létrehozására irányuló, 283 képviselő által benyújtott kérelmet.

Az Elnökök Értekezlete délutáni ülésén megállapította, hogy a kérelmet érvényes módon a Parlamentet alkotó képviselők több mint egynegyede nyújtotta be, és úgy határozott, hogy a plenáris ülés elé terjeszt egy határozatra irányuló javaslatot a vizsgálóbizottság létrehozásáról, hatásköréről, számbeli összetételéről és megbízatása időtartamáról.


A határozatra irányuló javaslat megtalálható (B8-1424/2015) az Europarl honlapon.

A Parlament a javaslatról a holnapi szavazások órája elején fog szavazni.

Az Elnökök Értekezlete javaslatához a vizsgálóbizottság számbeli összetételére vonatkozó módosítások benyújtásának határideje: 2015. december 16., szerda, 20 óra.

A vizsgálóbizottságba történő kinevezésekről 2016. január 19-én fognak szavazni.

°
° ° °

Felszólal: Notis Marias a vizsgálóbizottsággal kapcsolatosan a képviselők számára rendelkezésre álló határidőről.


18. A daytoni békemegállapodás 20. évfordulója (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A daytoni békemegállapodás 20. évfordulója (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Elmar Brok, Afzal Khan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir és Jasenko Selimovic.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, és Javi López.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir és Csaba Sógor.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Georg Mayer, a(z) ENF, a daytoni békemegállapodás 20. évfordulójáról (2015/2979(RSP)) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba és Geoffrey Van Orden, az ECR képviselőcsoport nevében, a daytoni békemegállapodás 20. évfordulójáról 2015/2979(RSP) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic és Pavel Telička, az ALDE képviselőcsoport nevében, a daytoni békemegállapodás 20. évfordulójáról 2015/2979(RSP) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka és Sofia Sakorafa, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a daytoni békemegállapodás 20. évfordulójáról (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc és Milan Zver, a PPE képviselőcsoport nevében, a daytoni békemegállapodás 20. évfordulójáról 2015/2979(RSP) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero és Reinhard Bütikofer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a daytoni békemegállapodás 20. évfordulójáról (2015/2979(RSP)) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, az EFDD képviselőcsoport nevében, a daytoni békemegállapodás 20. évfordulójáról (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward és Boris Zala Flavio Zanonato, az S&D képviselőcsoport nevében, a daytoni békemegállapodás 20. évfordulójáról 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.12.17-i jegyzőkönyv, 9.10. pont .


19. Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (vita)

Jelentés a fegyverkivitelről: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása [2015/2114(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Bodil Valero (A8-0338/2015)

Bodil Valero előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mike Hookem, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Ivan Jakovčić, Miguel Urbán Crespo, Petr Mach, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Ramona Nicole Mănescu, Doru-Claudian Frunzulică, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Thomas Mann és Tomáš Zdechovský.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Caterina Chinnici, Notis Marias, Georgios Epitideios és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Bodil Valero.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.12.17-i jegyzőkönyv, 9.11. pont .


20. Az EU-Vietnam átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (egyetértés) *** - Az EU-Vietnam átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (állásfoglalás) - Az EU-Vietnam átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (jegyzőkönyv a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából) *** (vita)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Jelentés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről szóló nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal [2015/2096(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete és Barbara Lochbihler ismertetik az ajánlásokat és a jelentést.

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Amjad Bashir, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth és Olga Sehnalová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Marek Jurek és Notis Marias.

Felszólal: Andrus Ansip, Sandra Kalniete és Barbara Lochbihler.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 9.5. pont , 9.6. pont és 2015.12.17-i jegyzőkönyv, 9.7. pont .


21. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament az ECR képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

ITRE bizottság: Zdzisław Krasnodębski

A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Czesław Hoc

Az EU-Moldova parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Sławomir Kłosowski

az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Sławomir Kłosowski


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 573.461/OJJE).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu


1. melléklet - Az Európai Bankhatóság (EBH) elnöke hivatali idejének meghosszabbítása

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


2. melléklet - Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) elnöke hivatali idejének meghosszabbítása

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


3. melléklet - Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) elnöke hivatali idejének meghoszabbítása

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sârbu, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Delli, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat