Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2981(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-1394/2015

Rozpravy :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Hlasování :

PV 17/12/2015 - 9.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0473

Zápis
Čtvrtek, 17. prosince 2015 - Štrasburk

2. Patenty a práva šlechtitelů rostlin (rozprava)
Doslovné záznamy

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000146/2015), kterou pokládají Czesław Adam Siekierski (za výbor AGRI) a Pavel Svoboda (za výbor JURI) Komisi: Patenty a práva šlechtitelů rostlin (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski a Pavel Svoboda rozvinuli otázku.

Christos Stylianides (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Albert Deß za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Jan Huitema za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Philippe Loiseau za skupinu ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska a Annie Schreijer-Pierik, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė a Tibor Szanyi.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc a Roberta Metsola za skupinu PPE o patentech a právech šlechtitelů rostlin (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari a Christel Schaldemose za skupinu S&D o patentech a právech šlechtitelů rostlin (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska a Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR o patentech a právech šlechtitelů rostlin (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada a Ivan Jakovčić za skupinu ALDE o patentech a právech šlechtitelů rostlin (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.12 zápisu ze dne 17.12.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí