Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2981(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1394/2015

Keskustelut :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Äänestykset :

PV 17/12/2015 - 9.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0473

Pöytäkirja
Torstai 17. joulukuuta 2015 - Strasbourg

2. Patentit ja kasvinjalostajan oikeudet (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000146/2015): Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta ja Pavel Svoboda JURI-valiokunnan puolesta komissiolle: Patentit ja kasvinjalostajien oikeudet (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski ja Pavel Svoboda esittelivät kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Albert Deß PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Jan Huitema ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Philippe Loiseau ENF-ryhmän puolesta, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska ja Annie Schreijer-Pierik, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė ja Tibor Szanyi.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta patenteista ja kasvinjalostajien oikeuksista (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015)

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari ja Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta patenteista ja kasvinjalostajien oikeuksista (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015)

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta patenteista ja kasvinjalostajien oikeuksista (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015)

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada ja Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta patenteista ja kasvinjalostajien oikeuksista (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö