Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2981(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-1394/2015

Rasprave :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Glasovanja :

PV 17/12/2015 - 9.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0473

Zapisnik
Četvrtak, 17. prosinca 2015. - Strasbourg

2. Patenti i prava uzgajivača bilja (rasprava)
CRE

Pitanje za usmeni odgovor (O-000146/2015) koje je postavio Czesław Adam Siekierski (u ime Odbora AGRI) i Pavel Svoboda (u ime Odbora JURI) Komisiji: Patenti i prava uzgajivača bilja (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski i Pavel Svoboda obrazložili su pitanje.

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Albert Deß, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Paolo De Castro, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jan Huitema, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Martin Häusling, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, John Stuart Agnew, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Philippe Loiseau, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska i Annie Schreijer-Pierik, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gianluca Buonanno.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė i Tibor Szanyi.

Govorio je Christos Stylianides.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc i Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o patentima i pravima uzgajivača bilja (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari i Christel Schaldemose, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o patentima i pravima uzgajivača bilja (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska i Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o patentima i pravima uzgajivača bilja (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada i Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o patentima i pravima uzgajivača bilja (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.12 zapisnika od 17.12.2015..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti