Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2981(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-1394/2015

Debaty :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Głosowanie :

PV 17/12/2015 - 9.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0473

Protokół
Czwartek, 17 grudnia 2015 r. - Strasburg

2. Patenty i prawo do ochrony odmian roślin (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000146/2015), które skierowali Czesław Adam Siekierski (w imieniu komisji AGRI) i Pavel Svoboda (w imieniu komisji JURI) do Komisji: Patenty i prawa do ochrony odmian roślin (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski i Pavel Svoboda rozwinęli pytanie.

Christos Stylianides (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Albert Deß w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Jan Huitema w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Philippe Loiseau w imieniu grupy ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Johna Stuarta Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska i Annie Schreijer-Pierik, który odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanna.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė i Tibor Szanyi.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc i Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari i Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska i Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada i Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.12 protokołu z dnia 17.12.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności