Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2981(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1394/2015

Rozpravy :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0473

Zápisnica
Štvrtok, 17. decembra 2015 - Štrasburg

2. Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000146/2015) , ktorú položil Czesław Adam Siekierski (v mene výboru AGRI) a Pavel Svoboda (v mene výboru JURI) pre Komisiu: Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski a Pavel Svoboda rozvinuli otázku.

Christos Stylianides (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Albert Deß v mene skupiny PPE, Paolo De Castro v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Philippe Loiseau v mene skupiny ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska a Annie Schreijer-Pierik, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc a Roberta Metsola v mene skupiny PPE o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín(2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari a Christel Schaldemose v mene skupiny S&D o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska a Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada a Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.12 zápisnice zo dňa 17.12.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia