Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 декември 2015 г. - Страсбург

3.2. Положението в Малдивите
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat и Pier Antonio Panzeri представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Javier Nart, от името на групата ALDE, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jiří Pospíšil, Andi Cristea и Stanislav Polčák, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 17.12.2015 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация - Политика за поверителност