Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 17. december 2015 - Strasbourg

3.2. Situationen i Maldiverne
CRE

Forslag til beslutning B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat og Pier Antonio Panzeri forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Jiří Pospíšil, Andi Cristea og Stanislav Polčák, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Doru-Claudian Frunzulică.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.3 i protokollen af 17.12.2015.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik