Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 december 2015 - Straatsburg

3.2. Situatie op de Maldiven
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat en Pier Antonio Panzeri lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Jiří Pospíšil, Andi Cristea en Stanislav Polčák, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 17.12.2015.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Juridische mededeling - Privacybeleid