Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 december 2015 - Strasbourg

3.2. Situationen i Maldiverna
CRE

Resolutionsförslag B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Jiří Pospíšil, Andi Cristea och Stanislav Polčák, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 17.12.2015.

(Sammanträdet avbröts en kort stund )

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy