Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 17. joulukuuta 2015 - Strasbourg

3.3. Malesia
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat ja Pier Antonio Panzeri esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis ja Marc Tarabella, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ryszard Czarnecki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo ja Pavel Svoboda.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö