Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 december 2015 - Straatsburg

3.3. Maleisië
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat en Pier Antonio Panzeri lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, en Marc Tarabella, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ryszard Czarnecki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo en Pavel Svoboda.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.4 van de notulen van 17.12.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid