Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 grudnia 2015 r. - Strasburg

3.3. Malezja
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat i Pier Antonio Panzeri przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, Lampros Fountoulis niezrzeszony i Marc Tarabella, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ryszarda Czarneckiego.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo i Pavel Svoboda.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 17.12.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności