Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 17 decembrie 2015 - Strasbourg

3.3. Malaysia
Stenograma

Propuneri de rezoluții B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat și Pier Antonio Panzeri au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, Lampros Fountoulis, neafiliat, și Marc Tarabella, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ryszard Czarnecki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo și Pavel Svoboda.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.4 al PV din 17.12.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate