Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. decembra 2015 - Štrasburg

3.3. Malajzia
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat a Pier Antonio Panzeri uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec a Marc Tarabella, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ryszard Czarnecki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo a Pavel Svoboda.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo dňa 17.12.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia