Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 december 2015 - Strasbourg

3.3. Malaysia
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, och Marc Tarabella, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ryszard Czarnecki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo och Pavel Svoboda.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 17.12.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy