Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 17 decembrie 2015 - Strasbourg

4. Situația din Burundi (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Burundi (2014/2973(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 25 noiembrie 2015 (punctul 15 al PV din 25.11.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto și Notis Marias, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă și Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas și Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini și Laura Agea, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Vot: punctul 9.13 al PV din 17.12.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate