Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 декември 2015 г. - Страсбург

5. Защита на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго (внесени предложения за резолюция)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000108/2015), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Опазване на националния парк "Вирунга" в Демократична република Конго (ДРК) (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Разискването се състоя на 2 декември 2015 г. (точка 18 от протокола от 2.12.2015 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Linda McAvan, от името на комисията DEVE, относно опазването на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Гласуване: точка 9.14 от протокола от 17.12.2015 г.

(Заседанието, прекъснато в 11.50 ч., в очакване на времето за гласуване, беше възобновено в 12.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност