Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 17. december 2015 - Strasbourg

5. Beskyttelse af Virunga Nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000108/2015) af Linda McAvan, for DEVE, til Kommissionen: Beskyttelse af Virunga-nationalparken i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Forhandlingen havde fundet sted den 2. december 2015 (punkt 18 i protokollen af 2.12.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Linda McAvan, for DEVE, om beskyttelse af Virunga nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Afstemning: punkt 9.14 i protokollen af 17.12.2015.

(Mødet udsat kl. 11.50 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik