Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 december 2015 - Straatsburg

5. Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000108/2015) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Het debat heeft op 2 december 2015 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 2.12.2015).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, over de bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Stemming: punt 9.14 van de notulen van 17.12.2015.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.50 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid