Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 grudnia 2015 r. - Strasburg

5. Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000108/2015), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Debata odbyła się dnia 2 grudnia 2015 r. (pkt 18 protokołu z dnia 2.12.2015).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, w sprawie ochrony parku narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Głosowanie: pkt 9.14 protokołu z dnia 17.12.2015.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.50 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.00.)

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności