Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. decembra 2015 - Štrasburg

5. Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000108/2015), ktorú položila Linda McAvan v mene výboru DEVE pre Komisiu: Ochrana národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Rozprava sa konala 2. decembra 2015 (bod 18 zápisnice zo dňa 2.12.2015).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Linda McAvan v mene výboru DEVE o ochrane národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Hlasovanie: bod 9.14 zápisnice zo dňa 17.12.2015.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.50 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia