Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 december 2015 - Strasbourg

5. Skydd av Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000108/2015) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Skydd av Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Debatten hade ägt rum den 2 december 2015 (punkt 18 i protokollet av den 2.12.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Linda McAvan, för utskottet DEVE, om skydd av Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Omröstning: punkt 9.14 i protokollet av den 17.12.2015.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.50, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy