Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

6. Ανακοίνωση της Προεδρίας
CRE

Σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος αποφάσισε να επιβάλει κύρωση στον Marcel de Graaff λόγω της διαγωγής του κατά τη διάρκεια της ώρας των ψηφοφοριών της συνεδρίασης της 28ης Οκτωβρίου 2015. Η κύρωση συνίσταται στην απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής για χρονικό διάστημα πέντε ημερών. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο χθες.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου