Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 december 2015 - Straatsburg

6. Mededeling van de Voorzitter
CRE

Overeenkomstig artikel 166 van het Reglement heeft de Voorzitter besloten Marcel de Graaff een sanctie op te leggen voor zijn gedrag tijdens de stemmingen in de vergadering van 28 oktober 2015. De sanctie bestaat uit het verlies van het recht op verblijfsvergoeding voor de duur van vijf dagen. Het besluit is gisteren ter kennis gebracht van de betrokkene.

Juridische mededeling - Privacybeleid