Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 december 2015 - Straatsburg

7. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Commissie EMPL: Czeslaw Hoc in de plaats van Zdzisław Krasnodębski

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid