Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2936(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000152/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000152/2015 (B8-1113/2015)

Συζήτηση :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

9.8. Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000152/2015) που κατέθεσε ο Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Πρόταση ψηφίσματος B8-1347/2015 (2015/2936(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0469)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου