Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2981(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1394/2015

Συζήτηση :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0473

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

9.12. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000146/2015) που κατέθεσαν οι Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, και Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς την Επιτροπή: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 και B8-1400/2015 (2015/2981(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1394/2015

(αντικαθιστά τις B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 και B8-1400/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka και Annie Schreijer-Pierik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Paolo De Castro και Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Jan Huitema και Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0473)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου