Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2728(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000108/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000108/2015 (B8-1111/2015)

Συζήτηση :

PV 02/12/2015 - 18
CRE 02/12/2015 - 18

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.14
CRE 17/12/2015 - 9.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

9.14. Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000108/2015) που κατέθεσε Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 2 Δεκεμβρίου 2015 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.12.2015).

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2015 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015).

Πρόταση ψηφίσματος B8-1346/2015 (2015/2728(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0475)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου