Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 декември 2015 г. - Страсбург

9. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Проект на предложение за решение за създаване на анкетна комисия относно измерването на емисиите в автомобилния сектор и за нейните правомощия, нейния числен състав и срока на нейния мандат (гласуване)

9.2. Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа (гласуване)

9.3. Положението в Малдивите (гласуване)

9.4. Малайзия (гласуване)

9.5. Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към ЕС *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.6. Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.7. Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (резолюция) (гласуване)

9.8. Завършване на Европейския икономически и паричен съюз (гласуване)

9.9. Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (гласуване)

9.10. 20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение (гласуване)

9.11. Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (гласуване)

9.12. Патенти и права на селекционерите на растения (гласуване)

9.13. Положението в Бурунди (гласуване)

9.14. Защита на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност