Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 декември 2015 г. - Страсбург

10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Sandra Kalniete - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

Доклад Barbara Lochbihler - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott и Stanislav Polčák

Завършване на Европейския икономически и паричен съюз - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins и Jonathan Arnott

Доклад Cristian Dan Preda - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor и Jonathan Arnott

20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 и RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

Доклад Bodil Valero - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins и Csaba Sógor

Патенти и права на селекционерите на растения - (2015/2981(RSP)) - RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins и Marian Harkin

Положението в Бурунди - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

Защита на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins.

Правна информация - Политика за поверителност