Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση: Sandra Kalniete - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

Έκθεση Barbara Lochbihler - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott και Stanislav Polčák

Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins και Jonathan Arnott

Έκθεση Cristian Dan Preda - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor και Jonathan Arnott

Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 και RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

Έκθεση Bodil Valero - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins και Csaba Sógor

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας - (2015/2981(RSP)) – RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins και Marian Harkin

Η κατάσταση στο Μπουρούντι - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Δημοκρατία του Κονγκό - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου