Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 декември 2015 г. - Страсбург

12. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността) - Асоциирани комисии (член 54 от правилника)

(Вследствие на решението на Председателския съвет от 9 декември 2015 г.)

комисия AFET (член 54 от правилника)

- Борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС (2015/2340(INI))
(подпомагаща: ENVI, FEMM (член 54 от правилника), LIBE (член 54 от правилника))

Сезиране на комисии (член 53 от правилника)

комисия DEVE

- Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: : ENVI
подпомагаща: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

комисия IMCO

- Нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите (2015/2105(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : INTA
подпомагаща: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

комисия JURI

- Публичният достъп до документи (член 116, параграф 7) за 2014 и 2015 г. (2015/2287(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : LIBE
подпомагаща: JURI

комисия REGI

- Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (2015/2095(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : LIBE
подпомагаща: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI

Правна информация - Политика за поверителност