Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 17. prosince 2015 - Štrasburk

12. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu) – Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. prosince 2015)

výbor AFET (článek 54 jednacího řádu)

- Boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU (2015/2340(INI))
(stanovisko: ENVI, FEMM (článek 54 jednacího řádu), LIBE (článek 54 jednacího řádu))

Postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor DEVE

- Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a nízkouhlíkové investice (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
předáno příslušnému výboru: : ENVI
stanovisko: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

výbor IMCO

- Nová perspektivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice (2015/2105(INI))
předáno příslušný výbor: INTA
stanovisko: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

výbor JURI

- Přístup veřejnosti k dokumentům (čl. 116 odst. 7) v letech 2014-2015 (2015/2287(INI))
předáno příslušnému výboru: : LIBE
stanovisko: JURI

výbor REGI

- Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci (2015/2095(INI))
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI

Právní upozornění - Ochrana soukromí